Chủ đầu tư Anh Phước – Nguyễn Duy Trinh – Quận 2

Feedback gia đình anh Phước sau quá trình xây dựng cùng Song Phát.

 

Sau thời gian gia đình sinh hoạt trong ngôi nhà mới, Anh Phước cũng đã giới thiệu anh Dũng là bạn mình với Công ty.